certifikovaný elektronický nástroj EVOSERVIS

Logo systému
Filtrovanie
EA / zákazky / zákazky s EA
Termín začatia: Od: Do:
Predpokladaná hodnota: Min: Max:
Stav:
ID / číslo:
Prehľad
EA / zákazky / zákazky s EA
ID Názov Stav Akcia
9654291882 Uzatvorenie a rekultivácia skládky odpadov Vyšehradné Ukončený príjem ponúk
6290797563 Rekonštrukcia I. etapy cestnej komunikácie a parkoviska na ulici Mládežnícka v Banskej Štiavnici (03). (predbežné ponuky) Ukončený príjem ponúk
2938016746 Vyrúb a orez stromov v sťažených podmienkach pre EKO-podnik VPS Ukončený príjem ponúk
0879539591 Poisťovacie služby - 2020 Ukončený príjem ponúk
6480642831 Nákup softvérových licencií Microsoft Ukončený príjem ponúk
5195403988 Modernizácia vozového parku Ukončený príjem ponúk
8448008615 Zneškodňovanie odpadu skládkovaním Ukončený príjem ponúk
9544193879 Sanácia lodžií na VB - bloky A a B Ukončený príjem ponúk
3738300516 Banská Štiavnica – úprava verejných priestranstiev Ul. Palárikova, časti A, B, C (03). (predbežné ponuky) Ukončený príjem ponúk
4871513415 „CDR Martin - Nákup motorového vozidla“ Ukončený príjem ponúk
2520043221 Oprava vnútroareálového osvetlenia v CDR Zlatovce Ukončený príjem ponúk
7552144695 Stavebné práce pre projekt Detský domov Holíč Ukončený príjem ponúk
4725103951 Stavebné práce pre projekt Detský domov Veľké Kapušany Ukončený príjem ponúk
1516599468 Stavebné práce pre projekt Detský domov Prievidza – Opatovce nad Nitrou Ukončený príjem ponúk
7862904635 Poskytovanie služieb vyššej podpory pre vybrané IS. (predbežné ponuky) Ukončený príjem ponúk

Späť
Copyright © 2021 KDV. All rights reserved
HOTLINE +420775404045 - PODPORA PRE ZALOŽENIE ZÁKAZKY; +420775404046 - PODPORA PREBIEHAJÚCICH ZÁKAZIEK
šipka nahoru