certifikovaný elektronický nástroj EVOSERVIS

Logo systému
Filtrovanie
EA / zákazky / zákazky s EA
Termín začatia: Od: Do:
Predpokladaná hodnota: Min: Max:
Stav:
ID / číslo:
Prehľad
EA / zákazky / zákazky s EA
ID Názov Stav Akcia
1376704848 Školská telocvičňa v obci Cífer – šatne a nadstavba 4 tried (predbežné ponuky) Ukončený príjem ponúk
2374223936 Poskytovanie služieb v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a v oblasti ochrany pred požiarmi pre EKO-podnik VPS Ukončený príjem ponúk
6642741705 Nákladný automobil do 3,5 tony - valník Ukončený príjem ponúk
2700536088 Medzibrodie nad Oravou - lokalita Klin. Rozšírenie splaškovej kanalizácie. Ukončený príjem ponúk
1812248467 Komunálne stroje a veľkokapacitné kontajnery Ukončený príjem ponúk
0413111350 Bytový dom - 19 b.j. p.č.1840/1, 1840/26 5890/49 obec Skalité (predbežné ponuky) Ukončený príjem ponúk
6509643089 mäso, mäsové výrobky Ukončený príjem ponúk
9940608674 Obecný úrad Nižný Klátov – zvýšenie energetickej účinnosti Ukončený príjem ponúk
6471550697 DEPAUL - Rekonštrukcia s prestavbou a dostavbou – II. ETAPA (predbežné ponuky) Ukončený príjem ponúk
7390873637 mlieko, mliečne výrobky Ukončený príjem ponúk
9918252853 Zníženie energetickej náročnosti SOŠ železničnej v Košiciach 2.etapa Ukončený príjem ponúk
2124978001 Združená dodávka zemného plynu na rok 2022 Ukončený príjem ponúk
3495593755 Dodávka elektrickej energie pre MPSVR SR Ukončený príjem ponúk
1951372148 Nákup potravín - rôzne potravinárske výrobky Ukončený príjem ponúk
6823665690 Stavebné práce pre projekt CDR Bernolákovo Ukončený príjem ponúk

Späť
Copyright © 2023 KDV. All rights reserved
HOTLINE +420775404045 - PODPORA PRE ZALOŽENIE ZÁKAZKY; +420775404046 - PODPORA PREBIEHAJÚCICH ZÁKAZIEK
šipka nahoru