certifikovaný elektronický nástroj EVOSERVIS

Logo systému
Filtrovanie
EA / zákazky / zákazky s EA
Termín začatia: Od: Do:
Predpokladaná hodnota: Min: Max:
Stav:
ID / číslo:
Prehľad
EA / zákazky / zákazky s EA
ID Názov Stav Akcia
6695457198 CDR Holíč - Rekonštrukcia balkónov Rodinné domky 1293/1 Ukončený príjem ponúk
9826469202 Obstaranie prístrojov do stolárskej dielne Ukončený príjem ponúk
2785316915 Výrub a orez stromov v sťažených podmienkach pre EKO-podnik VPS Ukončený príjem ponúk
3547769072 Rekonštrukcia objektu Meander za účelom vytvorenia vhodných priestorov pre realizáciu systému rezortného vzdelávania MPSVR SR Ukončený príjem ponúk
1623208550 Kochanovce - Nájomné bytové domy-2x6 BJ (predbežné ponuky) Ukončený príjem ponúk
1318585844 Smilno – Nájomný bytový dom 8BJ (predbežné ponuky) Ukončený príjem ponúk
9032752644 Oprava hygienických zariadení v rodinnom dome s.č. 1683 Ukončený príjem ponúk
0689144739 Malá hokejová hala, ul. Komenského, Lipany Ukončený príjem ponúk
6738826222 Stavebné práce „Rekonštrukcia elektroinštalácie v budove školy Ukončený príjem ponúk
0128689054 Kysucká galéria v Oščadnici - stavebné úpravy budovy - fasáda a kanalizačná prípojka Ukončený príjem ponúk
4692898532 Gelnica – Dobudovanie a rekonštrukcia technickej infraštruktúry Ukončený príjem ponúk
3681521434 Osobné motorové vozidlo Ukončený príjem ponúk
2390607781 Rozšírenie kapacity materskej školy v obci Kamenná Poruba Ukončený príjem ponúk
0419224812 Hlboko zmrazené výrobky Ukončený príjem ponúk
5363458748 9 miestne osobné motorové vozidlo Ukončený príjem ponúk

Späť
Copyright © 2023 KDV. All rights reserved
HOTLINE +420775404045 - PODPORA PRE ZALOŽENIE ZÁKAZKY; +420775404046 - PODPORA PREBIEHAJÚCICH ZÁKAZIEK
šipka nahoru