certifikovaný elektronický nástroj EVOSERVIS

Logo systému
Filtrovanie
EA / zákazky / zákazky s EA
Termín začatia: Od: Do:
Predpokladaná hodnota: Min: Max:
Stav:
ID / číslo:
Prehľad
EA / zákazky / zákazky s EA
ID Názov Stav Akcia
2081169742 Základné potraviny Ukončený príjem ponúk
4152127755 Hlboko mrazené výrobky Ukončený príjem ponúk
7719853459 Rozšírenie a stavebné úpravy sociálnych zariadení – Kultúrny dom Sučany Ukončený príjem ponúk
7592165078 Združená dodávka elektrickej energie (predbežné ponuky) Ukončený príjem ponúk
5349130844 Odber a zhodnotenie/zneškodnenie odpadu pre Eko-podnik VPS Ukončený príjem ponúk
8511643074 Zabezpečenie prevádzky nonstop Národnej linky pre ženy Ukončený príjem ponúk
6748713925 Centrum aktívneho starnutia - kompetenčné centrum pre pohybovú aktivitu, prevenciu a podporu zdravia seniorov (predbežné ponuky) Ukončený príjem ponúk
3328906442 Papierové vrecká s lopatkou pre zber psích exkrementov Ukončený príjem ponúk
5428889417 Výstavba komunitného centra v obci Buzica Ukončený príjem ponúk
5404916675 Nákup IKT zariadení Ukončený príjem ponúk
5385882291 Xerografický papier z FEÚ pre vybrané organizácie rezortu MPSVR SR (predbežné ponuky) Ukončený príjem ponúk
0933510381 Oprava hygienických zariadení v RD s.č. 1682 Ukončený príjem ponúk
7211894150 Pozáručný servis zariadení výpočtovej a kancelárskej techniky Ukončený príjem ponúk
2714484329 Personálny autorizačný systém Ukončený príjem ponúk
0912645915 ZŠ Malá Lehota – strecha - havária Ukončený príjem ponúk

Späť
Copyright © 2021 KDV. All rights reserved
HOTLINE +420775404045 - PODPORA PRE ZALOŽENIE ZÁKAZKY; +420775404046 - PODPORA PREBIEHAJÚCICH ZÁKAZIEK
šipka nahoru