certifikovaný elektronický nástroj EVOSERVIS

Logo systému
Filtrovanie
EA / zákazky / zákazky s EA
Termín začatia: Od: Do:
Predpokladaná hodnota: Min: Max:
Stav:
ID / číslo:
Prehľad
EA / zákazky / zákazky s EA
ID Názov Stav Akcia
8798006973 Odber a zhodnotenie biologicko-rozložiteľného odpadu (BRO) a odber odpadu s názvom zemina a kamenivo Ukončený príjem ponúk
9292453667 Hydrokortizón Ukončený príjem ponúk
9845512472 Výroba, tlač a distribúcia tlačív a formulárov (predbežné ponuky) Ukončený príjem ponúk
8088461956 Mäso a mäsové výrobky pre CSS PARK Ukončený príjem ponúk
6711124861 Prenosný kardio-torakálny digitálny systém (predbežné ponuky) Ukončený príjem ponúk
0797468740 Pracie prostriedky. (predbežné ponuky) Ukončený príjem ponúk
5987335010 Rekonštrukcia telefónnej ústredne a vybudovanie serveru s príslušenstvom pre CSS Žarec Ukončený príjem ponúk
1279188883 Čistiace prostriedky a hygienické potreby Ukončený príjem ponúk
6649440061 Vzdelávanie a príprava pre trh práce uchádzačov o zamestnanie Ukončený príjem ponúk
6526186121 Gastro zariadenie profesionálnej kuchyne Ukončený príjem ponúk
8877914003 Veľkokapacitná profesionálna práčka pre CSS EDEN – Liptovský Hrádok Ukončený príjem ponúk
8442494194 Nábytok do izieb klientov Ukončený príjem ponúk
6012127697 Prístroj na bezkontaktnú kryoterapiu (predbežné ponuky) Ukončený príjem ponúk
9039549035 Prístroj na kombinovanú elektroliečbu (predbežné ponuky) Ukončený príjem ponúk
5340743125 Hydraulická zdvíhacia stolička s príslušenstvom pre CSS PARK Ukončený príjem ponúk

Späť
Copyright © 2019 KDV. All rights reserved
HOTLINE +420775404045 - PODPORA PRE ZALOŽENIE ZÁKAZKY; +420775404046 - PODPORA PREBIEHAJÚCICH ZÁKAZIEK
šipka nahoru