certifikovaný elektronický nástroj EVOSERVIS

Logo systému
Filtrovanie
EA / zákazky / zákazky s EA
Termín začatia: Od: Do:
Predpokladaná hodnota: Min: Max:
Stav:
ID / číslo:
Prehľad
EA / zákazky / zákazky s EA
ID Názov Stav Akcia
0405256813 Poskytnutie služieb stravovania, ubytovania a prenájmu školiacich priestorov - v rámci Národného projektu Podpora deinštitucionalizácie náhradnej starostlivosti III. Ukončený príjem ponúk
5654801730 Modernizácia vybavenia odborných učební v ZŠ Dolinský potok Ukončený príjem ponúk
7724727182 Mäso a mäsové výrobky Ukončený príjem ponúk
2420375840 Bytový dom Plavisko - I. ETAPA (predbežné ponuky) Ukončený príjem ponúk
0861033080 Zníženie energetickej náročnosti MŠ Sedliacka Dubová Ukončený príjem ponúk
8788437703 16 b. j. nájomné byty + technická vybavenosť Košická Polianka Ukončený príjem ponúk
0796922864 mlieko, mliečne výrobky Ukončený príjem ponúk
6292980927 Skúter pre EKO - podnik verejnoprospešných služieb Ukončený príjem ponúk
6618303884 Poskytnutie služieb lokálneho televízneho vysielania. Ukončený príjem ponúk
8816108582 Stavebné úpravy existujúcich rozvodov tepla a zmena média z parného na horúcovodné - druhá časť –pokračovanie V2 Mesto. Ukončený príjem ponúk
7064282987 Telocvičňa pri ZŠ Veľký Folkmar Ukončený príjem ponúk
9137658071 Vypracovanie projektovej dokumentácie a inžinierska činnosť k rekonštrukcii hornej a dolnej stanice lanovej dráhy Železná studnička – Kamzík Ukončený príjem ponúk
6218886785 Revitalizácia a rozšírenie kapacity MŠ Mníchova Lehota (predbežné ponuky) Ukončený príjem ponúk
7816706509 „Zabezpečenie poskytovania stravovania prostredníctvom papierových stravovacích poukážok“ Ukončený príjem ponúk
9407546371 Obecný úrad a komunitné centrum - prestavba a prístav-ba Hraň/Prestavba budovy na komunitné centrum Hraň Ukončený príjem ponúk

Späť
Copyright © 2020 KDV. All rights reserved
HOTLINE +420775404045 - PODPORA PRE ZALOŽENIE ZÁKAZKY; +420775404046 - PODPORA PREBIEHAJÚCICH ZÁKAZIEK
šipka nahoru