certifikovaný elektronický nástroj EVOSERVIS

Logo systému
Filtrovanie
EA / zákazky / zákazky s EA
Termín začatia: Od: Do:
Predpokladaná hodnota: Min: Max:
Stav:
ID / číslo:
Prehľad
EA / zákazky / zákazky s EA
ID Názov Stav Akcia
9493367704 Požiarna zbrojnica - vykurovanie Diaková Ukončený príjem ponúk
2499820049 Xerografický papier z FEÚ pre vybrané organizácie rezortu MPSVR SR (predbežné ponuky) Ukončený príjem ponúk
5785257392 Pranie bielizne pre rok 2020 Ukončený príjem ponúk
1954430514 7-miestne osobné motorové vozidlo Ukončený príjem ponúk
7268439144 Nákup troch osobných motorových vozidiel Ukončený príjem ponúk
2081169742 Základné potraviny Ukončený príjem ponúk
4152127755 Hlboko mrazené výrobky Ukončený príjem ponúk
7719853459 Rozšírenie a stavebné úpravy sociálnych zariadení – Kultúrny dom Sučany Ukončený príjem ponúk
7592165078 Združená dodávka elektrickej energie (predbežné ponuky) Ukončený príjem ponúk
5349130844 Odber a zhodnotenie/zneškodnenie odpadu pre Eko-podnik VPS Ukončený príjem ponúk
8511643074 Zabezpečenie prevádzky nonstop Národnej linky pre ženy Ukončený príjem ponúk
6748713925 Centrum aktívneho starnutia - kompetenčné centrum pre pohybovú aktivitu, prevenciu a podporu zdravia seniorov (predbežné ponuky) Ukončený príjem ponúk
3328906442 Papierové vrecká s lopatkou pre zber psích exkrementov Ukončený príjem ponúk
5428889417 Výstavba komunitného centra v obci Buzica Ukončený príjem ponúk
2107482263 Bytový dom, Cesta do tehelne (predbežné ponuky) Ukončený príjem ponúk

Späť
Copyright © 2021 KDV. All rights reserved
HOTLINE +420775404045 - PODPORA PRE ZALOŽENIE ZÁKAZKY; +420775404046 - PODPORA PREBIEHAJÚCICH ZÁKAZIEK
šipka nahoru