certifikovaný elektronický nástroj EVOSERVIS

Logo systému
Filtrovanie
EA / zákazky / zákazky s EA
Termín začatia: Od: Do:
Predpokladaná hodnota: Min: Max:
Stav:
ID / číslo:
Prehľad
EA / zákazky / zákazky s EA
ID Názov Stav Akcia
6218886785 Revitalizácia a rozšírenie kapacity MŠ Mníchova Lehota (predbežné ponuky) Ukončený príjem ponúk
3319864999 Strážne služby pre Univerzitu Komenského v Bratislave - 2019 Ukončený príjem ponúk
7816706509 „Zabezpečenie poskytovania stravovania prostredníctvom papierových stravovacích poukážok“ Ukončený príjem ponúk
9407546371 Obecný úrad a komunitné centrum - prestavba a prístav-ba Hraň/Prestavba budovy na komunitné centrum Hraň Ukončený príjem ponúk
1836488777 Oprava hygienických zariadení v RD s.č. 1682 Ukončený príjem ponúk
5736125330 Informačný systém pre podporu študijnej agendy Univerzity Komenského v Bratislave Ukončený príjem ponúk
0587661382 Bytový dom Cerová (predbežné ponuky) Ukončený príjem ponúk
9123602714 Oprava podláh v rodinnom dome 1681 Ukončený príjem ponúk
0489790881 Oprava strešnej konštrukcie na budove kotolne v areáli CDR Ukončený príjem ponúk
2388847195 „Výmena strešnej krytiny na juhovýchodnej časti strechy CDR Martin“ Ukončený príjem ponúk
0308938538 Predajňa stavebnín a železiarských potrieb (predbežné ponuky) Ukončený príjem ponúk
0704811415 Dodávka a inštalácia zariadení divadelnej techniky, ozvučenia a osvetlenia hľadiska a javiska Ukončený príjem ponúk
5442745797 Stavebné úpravy existujúcich rozvodov tepla a zmena média z parného na horúcovodné - druhá časť-pokračovanie V3 Solinky. Ukončený príjem ponúk
0197474197 Tlačiarenské služby Ukončený príjem ponúk
8154681269 Nákup 2 kusov malotraktorov s príslušenstvom určených na údržbu chodníkov pre EKO - podnik verejnoprospešných služieb Ukončený príjem ponúk

Späť
Copyright © 2020 KDV. All rights reserved
HOTLINE +420775404045 - PODPORA PRE ZALOŽENIE ZÁKAZKY; +420775404046 - PODPORA PREBIEHAJÚCICH ZÁKAZIEK
šipka nahoru