certifikovaný elektronický nástroj EVOSERVIS

Logo systému
Filtrovanie
EA / zákazky / zákazky s EA
Termín začatia: Od: Do:
Predpokladaná hodnota: Min: Max:
Stav:
ID / číslo:
Prehľad
EA / zákazky / zákazky s EA
ID Názov Stav Akcia
3566334214 Služby v oblasti nakladania s komunálnym odpadom v meste Medzev Ukončený príjem ponúk
2956514852 Nákup nového osobného motorového vozidla Ukončený príjem ponúk
4713674411 Výmena okien na budove Centra pre deti a rodiny v Necpaloch Ukončený príjem ponúk
1842233948 Jazykové kurzy pre zamestnancov MPSVR SR plniacich úlohy pre OP ĽZ (Technická pomoc OP ĽZ pre MPSVR SR 2019 – 2023) Ukončený príjem ponúk
6966065522 Výmena okien a dverí Ukončený príjem ponúk
5945550538 „Trnovo, Trebostovo, Turčiansky Peter – kanalizácia, aktivita 2 - Trebostovo“ Ukončený príjem ponúk
7551552918 Odborné prehliadky a odborné skúšky elektrických zariadení, elektrickej inštalácie, bleskozvodov, elektrických spotrebicov a pracovných strojov pre EKO – podnik VPS Ukončený príjem ponúk
2566161174 Multifunkčná hala – športová hala Červeník (predbežné ponuky) Ukončený príjem ponúk
1422984013 Zabezpečenie a dodanie teplého jedla (predbežné ponuky) Ukončený príjem ponúk
8295418154 Upratovacie služby pre Univerzitu Komenského v Bratislave Ukončený príjem ponúk
4812975996 Poskytovanie mobilných telekomunikačných služieb Ukončený príjem ponúk
1697660433 Rekonštrukcia telocvične Základnej školy Hany Zelinovej vo Vrútkach. Ukončený príjem ponúk
1627571163 Centrum integrovanej zdravotnej starostlivosti Liptovská Teplá (predbežné ponuky) Ukončený príjem ponúk
9280826156 Obstaranie zariadenia pre vybudovanie polytechnickej učebne, učebne fyziky a školskej knižnice pre ďalší rozvoj kľúčových kompetencií žiakov Spojenej školy Svätej Rodiny – základná škola, Gercenova 10, 851 01 Bratislava Ukončený príjem ponúk
3719441886 Spevnenie časti základov rodinného domu (predbežné ponuky) Ukončený príjem ponúk

Späť
Copyright © 2020 KDV. All rights reserved
HOTLINE +420775404045 - PODPORA PRE ZALOŽENIE ZÁKAZKY; +420775404046 - PODPORA PREBIEHAJÚCICH ZÁKAZIEK
šipka nahoru