certified electronic tool EVOSERVIS

Logo systému

Filter of DPS

Filter DPS according to start date: From: To:
Filter DPS according to the estimated value: Min: Max:
Filter DPS by status
Filtrovat DNS dle ID/číslo:

Overview of DPS

ID DNS
v systému
Name of DPS Status of DPS Action
2161569427DNS Test EVOSERVIS - Počítačové zariadenia a spotrebný materiál - Dynamický nákupný systém Established DNS
8946599722DNS DNS - Spotrebný materiál pre tlačiarne Created DNS
9479818693DNS Spotrebný materiál pre tlačiarne Canceled
1112977457DNS Zabezpečenie potravín pre je jedáleň VENZA vo VM ĽŠ UK Mlyny Established DNS
5478102932DNS Obstaranie IKT Established DNS
1359953791DNS Upratovacie služby pre rezort MPSVR SR Established DNS
9061552435DNS Spotrebný zdravotnícky materiál a špeciálny zdravotnícky materiál pre intervenčnú angiológiu Established DNS
2871012156DNS Dialyzačné roztoky pre potreby VÚSCH, a.s. Established DNS
3387255086DNS Počítačové zariadenia a spotrebný materiál Established DNS
9192430092DNS Spotrebný materiál pre tlačiace zariadenia Established DNS
0512860459DNS Kontrastné látky pre potreby VÚSCH, a. s. Established DNS
7375097582DNS Spotrebný materiál pre tlačiace zariadenia Closed
2961208675DNS Tlačiarenské a príbuzné služby Established DNS
7075109276DNS Bezpečnostné služby pre organizácie rezortu MPSVR SR Established DNS
6697838329DNS Dodávka a montáž kancelárskeho nábytku pre rezort MPSVR SR Established DNS

Backwards
Copyright © 2019 KDV. All rights reserved
HOTLINE +420775404045 - PODPORA PRE ZALOŽENIE ZÁKAZKY; +420775404046 - PODPORA PREBIEHAJÚCICH ZÁKAZIEK