certifikovaný elektronický nástroj EVOSERVIS

Logo systému
Filtrovanie
EA / zákazky / zákazky s EA
Termín začatia: Od: Do:
Predpokladaná hodnota: Min: Max:
Stav:
ID / číslo:
Prehľad
EA / zákazky / zákazky s EA
ID Názov Stav Akcia
1954430514 7-miestne osobné motorové vozidlo Ukončený príjem ponúk
7268439144 Nákup troch osobných motorových vozidiel Ukončený príjem ponúk
2081169742 Základné potraviny Ukončený príjem ponúk
4152127755 Hlboko mrazené výrobky Ukončený príjem ponúk
7719853459 Rozšírenie a stavebné úpravy sociálnych zariadení – Kultúrny dom Sučany Ukončený príjem ponúk
7592165078 Združená dodávka elektrickej energie (predbežné ponuky) Ukončený príjem ponúk
5349130844 Odber a zhodnotenie/zneškodnenie odpadu pre Eko-podnik VPS Ukončený príjem ponúk
8130383174 Športová hala Bytča Ukončený príjem ponúk
0592829510 Opravy a servisné práce pre IKT zariadenia - 2020 Ukončený príjem ponúk
8511643074 Zabezpečenie prevádzky nonstop Národnej linky pre ženy Ukončený príjem ponúk
6748713925 Centrum aktívneho starnutia - kompetenčné centrum pre pohybovú aktivitu, prevenciu a podporu zdravia seniorov (predbežné ponuky) Ukončený príjem ponúk
3328906442 Papierové vrecká s lopatkou pre zber psích exkrementov Ukončený príjem ponúk
6269540204 Mediácia ako odborná metóda na uľahčenie riešenia konfliktných situácií v rodinách, pre ktoré sa vykonávajú opatrenia sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately. Ukončený príjem ponúk
1084740660 Výroba a dodanie reklamných predmetov s potlačou Ukončený príjem ponúk
5428889417 Výstavba komunitného centra v obci Buzica Ukončený príjem ponúk

Späť
Copyright © 2020 KDV. All rights reserved
HOTLINE +420775404045 - PODPORA PRE ZALOŽENIE ZÁKAZKY; +420775404046 - PODPORA PREBIEHAJÚCICH ZÁKAZIEK
šipka nahoru