certifikovaný elektronický nástroj EVOSERVIS

Logo systému
Filtrovanie
EA / zákazky / zákazky s EA
Termín začatia: Od: Do:
Predpokladaná hodnota: Min: Max:
Stav:
ID / číslo:
Prehľad
EA / zákazky / zákazky s EA
ID Názov Stav Akcia
4888357594 Hygienické maľovanie a oprava omietok - UPSVR Rožňava Ukončený príjem ponúk
9180222922 Rekonštrukcia I. etapy cestnej komunikácie a parkoviska na ulici Mládežnícka v Banskej Štiavnici (02). (predbežné ponuky) Prebieha príjem ponúk
3738300516 Banská Štiavnica – úprava verejných priestranstiev Ul. Palárikova, časti A, B, C (03). (predbežné ponuky) Prebieha príjem ponúk
6062843822 Oprava dlažby na hlavnom vchode ÚPSVR Banská Štiavnica Ukončený príjem ponúk
4871513415 „CDR Martin - Nákup motorového vozidla“ Ukončený príjem ponúk
2520043221 Oprava vnútroareálového osvetlenia v CDR Zlatovce Ukončený príjem ponúk
6575451404 Rekonštrukcia budovy obecnej zvonice a jej okolia - LYSICA Ukončený príjem ponúk
7552144695 Stavebné práce pre projekt Detský domov Holíč Prebieha príjem ponúk
4725103951 Stavebné práce pre projekt Detský domov Veľké Kapušany Prebieha príjem ponúk
1516599468 Stavebné práce pre projekt Detský domov Prievidza – Opatovce nad Nitrou Prebieha príjem ponúk
7862904635 Poskytovanie služieb vyššej podpory pre vybrané IS. (predbežné ponuky) Ukončený príjem ponúk
4769453979 Oprava plochej strechy administratívnej budovy s.č. 1679 Ukončený príjem ponúk
0841457275 Nákup 2 kusov nových osobných motorových vozidiel Ukončený príjem ponúk
6023405073 Zabezpečenie ochrany objektov ÚPSVR Bratislava prostriedkami PCO Ukončený príjem ponúk
9026468060 Modernizácia vozového parku Ukončený príjem ponúk

Späť
Copyright © 2020 KDV. All rights reserved
HOTLINE +420775404045 - PODPORA PRE ZALOŽENIE ZÁKAZKY; +420775404046 - PODPORA PREBIEHAJÚCICH ZÁKAZIEK
šipka nahoru