certifikovaný elektronický nástroj EVOSERVIS

Logo systému
Filtrovanie
EA / zákazky / zákazky s EA
Termín začatia: Od: Do:
Predpokladaná hodnota: Min: Max:
Stav:
ID / číslo:
Prehľad
EA / zákazky / zákazky s EA
ID Názov Stav Akcia
9991297139 Rekonštrukcia podláh v pivničných priestoroch RD na ul.Ružová 40, Fiľakovo Prebieha príjem ponúk
9878304037 Zriadenie a správa microsite a mobilnej aplikácie pre národnú linku na pomoc detským obetiam v rámci NP Podpora ochrany detí pred násilím Prebieha príjem ponúk
1878109956 Obnova Katedrály Najsvätejšej Trojice v Žiline 1. časť Prebieha príjem ponúk
1652079466 9-miestne motorové vozidlo na prepravu osôb Ukončený príjem ponúk
1140215331 Dodanie a montáž klimatizačných jednotiek ÚPSVR Bratislava Ukončený príjem ponúk
4215439413 Zníženie energetickej náročnosti budovy OÚ v obci Prakovce – výmena strechy Ukončený príjem ponúk
4922218443 Dažďová kanalizácia a parkovisko Ukončený príjem ponúk
3829719899 Nákup osobných motorových vozidiel Prebieha príjem ponúk
5771454325 Zníženie energetickej náročnosti objektu MŠ vo Fiľakove Ukončený príjem ponúk
1317140408 Výmena zásobníka TÚV Ukončený príjem ponúk
3154918169 Prístavba a rekonštrukcia priestorov Zariadenia pre seniorov v obci Hažlín – 2 etapa Ukončený príjem ponúk
8015682976 Výmena povlakových krytín na streche administratívnej budovy ÚPSVR Námestovo Ukončený príjem ponúk
9844719064 Elektronický dochádzkový systém pre EKO - podnik verejnoprospešných služieb Ukončený príjem ponúk
3072429378 Konzultačné a školiace služby v oblasti implementácie systému manažérstva kvality podľa normy STN EN ISO 9001:2016 v rámci národného projektu “Zavádzanie a podpora manažérstva kvality v organizáciách verejnej správy Ukončený príjem ponúk
0728177442 Oprava suterénnych priestorov na príručný archív v budove ÚPSVaR Kežmarok, Dr. Alexandra 61, Kežmarok Ukončený príjem ponúk

Späť
Copyright © 2019 KDV. All rights reserved
HOTLINE +420775404045 - PODPORA PRE ZALOŽENIE ZÁKAZKY; +420775404046 - PODPORA PREBIEHAJÚCICH ZÁKAZIEK
šipka nahoru