certifikovaný elektronický nástroj EVOSERVIS

Logo systému
Filtrovanie
EA / zákazky / zákazky s EA
Termín začatia: Od: Do:
Predpokladaná hodnota: Min: Max:
Stav:
ID / číslo:
Prehľad
EA / zákazky / zákazky s EA
ID Názov Stav Akcia
2865174212 Chlieb a pekárenské výrobky Ukončený príjem ponúk
4614566122 Rekonštrukcia ubytovacích a sociálnych buniek Prebieha príjem ponúk
1733175339 Výmena vzduchotechniky Auditórium UK a Sieň rektorov UK Ukončený príjem ponúk
5390290645 Výmena PVC v objektoch ÚPSVR Rožňava Ukončený príjem ponúk
2637060312 Výmena schodiskovej plošiny v budove ÚPSVR Partizánske Ukončený príjem ponúk
3112782905 Oprava a údržba chodníkov a komunikácií v Senci (predbežné ponuky) Ukončený príjem ponúk
3084230041 Stavebné práce pre projekt Detský domov Prievidza- Handlová Prebieha príjem ponúk
2199173723 Rekonštrukcia priestorov v budove - úprava a rozšírenie kapacity zasadacej miestnosti Centra pre deti a rodiny, Trenčín IA č. 36169 Ukončený príjem ponúk
9908302235 Revitalizácia a rozšírenie kapacity MŠ Mníchova Lehota (predbežné ponuky) Ukončený príjem ponúk
7062758021 Poskytovanie technickej podpory pre APV Ukončený príjem ponúk
0056364270 Nákup pohonných hmôt prostredníctvom palivových kariet Ukončený príjem ponúk
8888497035 Odber a zhodnotenie/likvidácia odpadu pre Eko - podnik VPS Ukončený príjem ponúk
5419737803 Obnova budovy obecného úradu a kultúrneho domu v Čakanovciach Ukončený príjem ponúk
2256236001 Stavebný dozor pre projekt Detský domov Holíč Ukončený príjem ponúk
8890621550 Stavebný dozor pre projekt Detský domov Prievidza-Handlová Ukončený príjem ponúk

Späť
Copyright © 2019 KDV. All rights reserved
HOTLINE +420775404045 - PODPORA PRE ZALOŽENIE ZÁKAZKY; +420775404046 - PODPORA PREBIEHAJÚCICH ZÁKAZIEK
šipka nahoru