certifikovaný elektronický nástroj EVOSERVIS

Logo systému
Filtrovanie
EA / zákazky / zákazky s EA
Termín začatia: Od: Do:
Predpokladaná hodnota: Min: Max:
Stav:
ID / číslo:
Prehľad
EA / zákazky / zákazky s EA
ID Názov Stav Akcia
2010998111 CDR Dedina Mládeže - nákup 5-miestneho motorového vozidla Ukončený príjem ponúk
1270574140 mlieko, mliečne výrobky Ukončený príjem ponúk
1288342531 základné potraviny Ukončený príjem ponúk
7319439803 Rekonštrukcia a modernizácia kotolne Ukončený príjem ponúk
5201280405 Oprava omietok na budove garáží ÚPSVR Stropkov, pracovisko Medzilaborce Ukončený príjem ponúk
7621184545 Organizovanie kongresov, seminárov a podujatí - Nitra Ukončený príjem ponúk
7201229706 Organizovanie kongresov, seminárov a podujatí - Bratislava Ukončený príjem ponúk
9352506450 7 miestne osobné motorové vozidlo Ukončený príjem ponúk
2571103950 ovocie, zelenina Ukončený príjem ponúk
7951087793 Výmena podlahovej krytiny v budove UPSVR Nové Mesto nad Váhom, pracovisko Myjava Ukončený príjem ponúk
8504180507 Výskum rodovo podmieneného násilia na Slovensku Ukončený príjem ponúk
5983383506 Rekonštrukcia hydroizolácie stien v suteréne budovy UPSVR Malacky Ukončený príjem ponúk
0122903455 Živičná úprava miestnych komunikácií Ukončený príjem ponúk
3180986871 Organizovanie kongresov, seminárov a podujatí – Rimavská Sobota Ukončený príjem ponúk
6525750565 Zasklenie poškodených výplní v administratívnej budove Ukončený príjem ponúk

Späť
Copyright © 2022 KDV. All rights reserved
HOTLINE +420775404045 - PODPORA PRE ZALOŽENIE ZÁKAZKY; +420775404046 - PODPORA PREBIEHAJÚCICH ZÁKAZIEK
šipka nahoru