certifikovaný elektronický nástroj EVOSERVIS

Logo systému
Filtrovanie
EA / zákazky / zákazky s EA
Termín začatia: Od: Do:
Predpokladaná hodnota: Min: Max:
Stav:
ID / číslo:
Prehľad
EA / zákazky / zákazky s EA
ID Názov Stav Akcia
3681521434 Osobné motorové vozidlo Ukončený príjem ponúk
2390607781 Rozšírenie kapacity materskej školy v obci Kamenná Poruba Ukončený príjem ponúk
0385248837 Servis motorových vozidiel Ukončený príjem ponúk
0422670897 Kontajnery, nádoby na zber biologicky rozložiteľného odpadu Ukončený príjem ponúk
0419224812 Hlboko zmrazené výrobky Ukončený príjem ponúk
5363458748 9 miestne osobné motorové vozidlo Ukončený príjem ponúk
7009985540 Výmena strešnej krytiny na RD Krajná 1, Rimavská Sobota Ukončený príjem ponúk
7591099692 Rekonštrukcia strešného plášťa administratívnej budovy a budovy dolnej stanice lanovky Ukončený príjem ponúk
8807814600 Prestavba objektu súp.č. 214 na Zariadenie pre seniorov , Melčice - Lieskové (predbežné ponuky) Ukončený príjem ponúk
1240422856 Rekonštrukcia zábradlia balkónov Ukončený príjem ponúk
6333113517 Rekonštrukcia hornej a dolnej stanice lanovej dráhy Železná studnička – Kamzík: etapa č. I. Rekonštrukcia objektu dolnej stanice lanovej dráhy Ukončený príjem ponúk
8287438438 „Osobné motorové vozidlá pre podporu terénnych sociálnych služieb“ Ukončený príjem ponúk
9969933261 Nové chladiace zariadenie do existujúceho systém chladenia budovy tržnice Ukončený príjem ponúk
4933740799 Asfaltácia (predbežné ponuky) Ukončený príjem ponúk
8962547406 Zariadenie pre seniorov Anna-Mária (predbežné ponuky) Ukončený príjem ponúk

Späť
Copyright © 2021 KDV. All rights reserved
HOTLINE +420775404045 - PODPORA PRE ZALOŽENIE ZÁKAZKY; +420775404046 - PODPORA PREBIEHAJÚCICH ZÁKAZIEK
šipka nahoru