certifikovaný elektronický nástroj EVOSERVIS

Logo systému
Filtrovanie
EA / zákazky / zákazky s EA
Termín začatia: Od: Do:
Predpokladaná hodnota: Min: Max:
Stav:
ID / číslo:
Prehľad
EA / zákazky / zákazky s EA
ID Názov Stav Akcia
0823790221 Centrálny informačný systém inšpektorátu práce s názvom „Safe Work“ (IS SAWO) Prebieha príjem ponúk
9357006442 Výstavba telocvične pre ZŠ a MŠ Chorvátsky Grob (predbežné ponuky) Prebieha príjem ponúk
6205334919 Zariadenie pre seniorov Anna-Mária (predbežné ponuky) Prebieha príjem ponúk
6569308182 Stavebné práce pre projekt CDR Dedina Mládeže - ul. Slnečná, Hurbanovo Prebieha príjem ponúk
6758887218 Zvýšenie kapacity materskej školy v obci Kechnec Ukončený príjem ponúk
9918669047 Rekonštrukcia balkónov domova Ukončený príjem ponúk
3572295508 Realizácia prepojenia národných klasifikácií, povolaní, zručností a kompetencií a európskej klasifikácie zručností, kompetencií, kvalifikácií a povolaní – ESCO Ukončený príjem ponúk
4748437181 Poskytovanie služieb na zabezpečenie kampane na zvyšovanie povedomia verejnosti o problematike násilia na deťoch Ukončený príjem ponúk
4348075953 Obstaranie zariadení do stolárskej výroby Ukončený príjem ponúk
0660138702 Skládkovanie odpadu pre mesto Bojnice Ukončený príjem ponúk
5250156195 Stavebné práce pre projekt Detský domov Holíč Ukončený príjem ponúk
6380589944 Mäso a mäsové výrobky Ukončený príjem ponúk
8753159549 Výmena a oprava balkónových zábradlí VB A a VB B VM Ľ. Štúra Mlyny UK Ukončený príjem ponúk
2312893345 Rekonštrukcia UVZ UK Richňava - I. etapa Ukončený príjem ponúk
0065975054 Smilno – Nájomný bytový dom 8BJ (predbežné ponuky) Ukončený príjem ponúk

Späť
Copyright © 2021 KDV. All rights reserved
HOTLINE +420775404045 - PODPORA PRE ZALOŽENIE ZÁKAZKY; +420775404046 - PODPORA PREBIEHAJÚCICH ZÁKAZIEK
šipka nahoru