certifikovaný elektronický nástroj EVOSERVIS

Logo systému
Filtrovanie
EA / zákazky / zákazky s EA
Termín začatia: Od: Do:
Predpokladaná hodnota: Min: Max:
Stav:
ID / číslo:
Prehľad
EA / zákazky / zákazky s EA
ID Názov Stav Akcia
9514957931 Oprava kancelárskych priestorov ÚPSVR Revúca Ukončený príjem ponúk
0753192291 Telocvičňa pri ZŠ Veľký Folkmar Prebieha príjem ponúk
1542942360 Oprava strechy na budove riaditeľstva Centra pre deti a rodiny Rimavská Sobota Ukončený príjem ponúk
5219837487 Výmena okien archív a zasadačka UPSVR Veľký Krtíš Ukončený príjem ponúk
9879519431 Oprava omietok a maliarske práce ÚPSVR Kežmarok Ukončený príjem ponúk
8295418154 Upratovacie služby pre Univerzitu Komenského v Bratislave Prebieha príjem ponúk
4200423159 Oprava strechy a dažďových zvodov na budove ÚPSVR Trenčín, pracovisko Dubnica nad Váhom Ukončený príjem ponúk
4621287779 Oprava fasády v kmeňovej budove Centra pre deti a rodiny Valaská Ukončený príjem ponúk
4812975996 Poskytovanie mobilných telekomunikačných služieb Ukončený príjem ponúk
1697660433 Rekonštrukcia telocvične Základnej školy Hany Zelinovej vo Vrútkach. Ukončený príjem ponúk
0950454697 Oprava spevnených plôch na nádvorí budovy UPSVR Veľký Krtíš Ukončený príjem ponúk
1627571163 Centrum integrovanej zdravotnej starostlivosti Liptovská Teplá (predbežné ponuky) Ukončený príjem ponúk
6518965205 Zber, odvoz a zhodnotenie alebo zneškodnenie komunálneho odpadu a jeho zložiek na území Mesta Kráľovský Chlmec (predbežné ponuky) Ukončený príjem ponúk
9280826156 Obstaranie zariadenia pre vybudovanie polytechnickej učebne, učebne fyziky a školskej knižnice pre ďalší rozvoj kľúčových kompetencií žiakov Spojenej školy Svätej Rodiny – základná škola, Gercenova 10, 851 01 Bratislava Ukončený príjem ponúk
3719441886 Spevnenie časti základov rodinného domu (predbežné ponuky) Ukončený príjem ponúk

Späť
Copyright © 2019 KDV. All rights reserved
HOTLINE +420775404045 - PODPORA PRE ZALOŽENIE ZÁKAZKY; +420775404046 - PODPORA PREBIEHAJÚCICH ZÁKAZIEK
šipka nahoru