certifikovaný elektronický nástroj EVOSERVIS

Logo systému
Filtrovanie
EA / zákazky / zákazky s EA
Termín začatia: Od: Do:
Predpokladaná hodnota: Min: Max:
Stav:
ID / číslo:
Prehľad
EA / zákazky / zákazky s EA
ID Názov Stav Akcia
7449888242 Výroba a dodanie interiérových prvkov mobiliáru objektu tržnice Ukončený príjem ponúk
4279740168 Služby technickej podpory pre softvérové produkty v prostredí infraštruktúry MPSVR SR (predbežné ponuky) Ukončený príjem ponúk
3195712207 Služby mobilného operátora pre organizácie rezortu MPSVR SR Prebieha príjem ponúk
0093392017 Rekonštrukcia elektroinštalácie Ukončený príjem ponúk
6929945130 Nákup osobných motorových vozidiel Ukončený príjem ponúk
4199944864 Nákup 1 ks nového osobného motorového vozidla Ukončený príjem ponúk
1420140359 Obnova budovy, súpisné č. 47 obce Osádka Ukončený príjem ponúk
5560045107 „Oprava podláh v budove zdravotného strediska s.č. 1700“ Ukončený príjem ponúk
7387780039 Úžitkové vozidlo do 3,5 t na prepravu osôb a nákladu Ukončený príjem ponúk
1326164505 Dodávka elektrickej energie pre Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny a Úrady práce, sociálnych vecí a rodiny Ukončený príjem ponúk
8109740731 Rekonštrukcia kultúrneho domu Kotrčiná Lúčka Ukončený príjem ponúk
3276096712 Rozšírenie kapacity materskej školy v obci Kamenná Poruba Ukončený príjem ponúk
8946083653 Stavebné práce „Rekonštrukcia elektroinštalácie v budove školy“ Ukončený príjem ponúk
4132842305 Osobné motorové vozidlá pre podporu terénnych sociálnych služieb Ukončený príjem ponúk
7792551750 Poskytovanie profesionálnych arboristických služieb na vykonávanie výrubov a orezov drevín v sťažených podmienkach pre EKO-podnik VPS Ukončený príjem ponúk

Späť
Copyright © 2021 KDV. All rights reserved
HOTLINE +420775404045 - PODPORA PRE ZALOŽENIE ZÁKAZKY; +420775404046 - PODPORA PREBIEHAJÚCICH ZÁKAZIEK
šipka nahoru