certifikovaný elektronický nástroj EVOSERVIS

Logo systému
Filtrovanie
EA / zákazky / zákazky s EA
Termín začatia: Od: Do:
Predpokladaná hodnota: Min: Max:
Stav:
ID / číslo:
Prehľad
EA / zákazky / zákazky s EA
ID Názov Stav Akcia
1771062933 Prestavba objektu na Bytový dom s.č. 6339 v objekte bývalej kuchyne areálu kasární na ulici Bzinská v Novom Meste nad Váhom (predbežné ponuky) Ukončený príjem ponúk
0704811415 Dodávka a inštalácia zariadení divadelnej techniky, ozvučenia a osvetlenia hľadiska a javiska Ukončený príjem ponúk
5442745797 Stavebné úpravy existujúcich rozvodov tepla a zmena média z parného na horúcovodné - druhá časť-pokračovanie V3 Solinky. Ukončený príjem ponúk
7983411964 Oprava sociálnych zariadení a výmena zdravotechnických zariadení ÚPSVR Micalovce – pracovisko Sobrance Ukončený príjem ponúk
0197474197 Tlačiarenské služby Ukončený príjem ponúk
8637878680 Nákup nového 7-miestneho osobného motorového vozidla Ukončený príjem ponúk
8154681269 Nákup 2 kusov malotraktorov s príslušenstvom určených na údržbu chodníkov pre EKO - podnik verejnoprospešných služieb Ukončený príjem ponúk
8690470815 Vybudovanie funkčnej vŕtanej studne na zabezpečenie zavlažovania parku Gaštanica Ukončený príjem ponúk
6898176553 Zabezpečenie služieb stravovania prostredníctvom stravných poukážok pre zamestnancov mesta Banská Štiavnica. Ukončený príjem ponúk
4754356774 Prekladateľské a tlmočnícke služby pre MPSVR SR Ukončený príjem ponúk
4399630031 Výmena strešnej krytiny RD Sliepkovce 195 Ukončený príjem ponúk
1094225323 Dodanie xerografického papiera pre rezort MPSVR SR (predbežné ponuky) Ukončený príjem ponúk
2583033074 Stavebné práce pre projekt Detský domov Prievidza- Handlová Ukončený príjem ponúk
6173336133 Reklamné predmety v rámci NP „Sektorovo riadenými inováciami k efektívnemu trhu práce v Slovenskej republike“ Ukončený príjem ponúk
9991297139 Rekonštrukcia podláh v pivničných priestoroch RD na ul.Ružová 40, Fiľakovo Ukončený príjem ponúk

Späť
Copyright © 2019 KDV. All rights reserved
HOTLINE +420775404045 - PODPORA PRE ZALOŽENIE ZÁKAZKY; +420775404046 - PODPORA PREBIEHAJÚCICH ZÁKAZIEK
šipka nahoru