certifikovaný elektronický nástroj EVOSERVIS

Logo systému
Filtrovanie
EA / zákazky / zákazky s EA
Termín začatia: Od: Do:
Predpokladaná hodnota: Min: Max:
Stav:
ID / číslo:
Prehľad
EA / zákazky / zákazky s EA
ID Názov Stav Akcia
8910734141 Web stránky pre projekt Presahy javornického dedičstva Ukončený príjem ponúk
6618303884 Poskytnutie služieb lokálneho televízneho vysielania. Ukončený príjem ponúk
1090179122 Zariadenie a vybavenie projektu- Dopravné prostriedky: traktor s vlečkou/ Vybudovanie zberného dvora a likvidácia čiernej skládky v obci Košická Polianka Ukončený príjem ponúk
8816108582 Stavebné úpravy existujúcich rozvodov tepla a zmena média z parného na horúcovodné - druhá časť –pokračovanie V2 Mesto. Prebieha príjem ponúk
3567035594 Projekčné a inžinierske služby k dielu: Modernizácia a obnova výškových budov - Blok B VM Ľ. Štúra Mlyny UK BA Prebieha príjem ponúk
7064282987 Telocvičňa pri ZŠ Veľký Folkmar Ukončený príjem ponúk
9137658071 Vypracovanie projektovej dokumentácie a inžinierska činnosť k rekonštrukcii hornej a dolnej stanice lanovej dráhy Železná studnička – Kamzík Ukončený príjem ponúk
6218886785 Revitalizácia a rozšírenie kapacity MŠ Mníchova Lehota (predbežné ponuky) Ukončený príjem ponúk
1617877027 Bytčianska výhľadňa Ukončený príjem ponúk
3319864999 Strážne služby pre Univerzitu Komenského v Bratislave - 2019 Ukončený príjem ponúk
0001782961 Poskytnutie služieb stravovania, ubytovania a prenájmu školiacich priestorov - v rámci Národného projektu Podpora deinštitucionalizácie náhradnej starostlivosti III. Ukončený príjem ponúk
7816706509 „Zabezpečenie poskytovania stravovania prostredníctvom papierových stravovacích poukážok“ Ukončený príjem ponúk
9407546371 Obecný úrad a komunitné centrum - prestavba a prístav-ba Hraň/Prestavba budovy na komunitné centrum Hraň Prebieha príjem ponúk
1836488777 Oprava hygienických zariadení v RD s.č. 1682 Ukončený príjem ponúk
8583701141 Zriadenie a správa microsite a mobilnej aplikácie pre národnú linku na pomoc detským obetiam v rámci NP Podpora Ukončený príjem ponúk

Späť
Copyright © 2020 KDV. All rights reserved
HOTLINE +420775404045 - PODPORA PRE ZALOŽENIE ZÁKAZKY; +420775404046 - PODPORA PREBIEHAJÚCICH ZÁKAZIEK
šipka nahoru