certifikovaný elektronický nástroj EVOSERVIS

Logo systému
Filtrovanie
EA / zákazky / zákazky s EA
Termín začatia: Od: Do:
Predpokladaná hodnota: Min: Max:
Stav:
ID / číslo:
Prehľad
EA / zákazky / zákazky s EA
ID Názov Stav Akcia
1654612179 Dodávka elektrickej energie. (predbežné ponuky) Ukončený príjem ponúk
6532403905 Požiarna zbrojnica I. etapa - Lipovec Ukončený príjem ponúk
8294499753 Zníženie energetickej náročnosti MŠ Dostojevského Bytča Ukončený príjem ponúk
0687752249 Odborné prehliadky a odborné skúšky elektrických zariadení, elektrickej inštalácie, bleskozvodov, elektrických spotrebičov a pracovných strojov pre EKO – podnik VPS Ukončený príjem ponúk
1379186087 Bezhotovostný nákup pohonných hmôt Ukončený príjem ponúk
6629869313 Serverová infraštruktúra (predbežné ponuky) Ukončený príjem ponúk
3751312741 Doplnenie HW infraštruktúry. Ukončený príjem ponúk
8269344344 Pranie bielizne pre CDR Skalica Ukončený príjem ponúk
5848189508 Hlboko mrazené výrobky Ukončený príjem ponúk
4656370533 Základné potraviny Ukončený príjem ponúk
8510762322 Zníženie energetickej náročnosti MŠ Sedliacka Dubová Ukončený príjem ponúk
8933972129 Sprístupnenie a zveľadenie stredovekého hradu Ukončený príjem ponúk
7144586122 Rekonštrukcia cyklotrasy na cyklochodník v meste Turzovka. Ukončený príjem ponúk
2860924978 Zníženie energetickej náročnosti budovy kultúrneho domu v obci Veľké Uherce (predbežné ponuky) Ukončený príjem ponúk
9287118082 Odborné služby v oblasti verejného obstarávania Ukončený príjem ponúk

Späť
Copyright © 2019 KDV. All rights reserved
HOTLINE +420775404045 - PODPORA PRE ZALOŽENIE ZÁKAZKY; +420775404046 - PODPORA PREBIEHAJÚCICH ZÁKAZIEK
šipka nahoru