certifikovaný elektronický nástroj EVOSERVIS

Logo systému
Filtrovanie
EA / zákazky / zákazky s EA
Termín začatia: Od: Do:
Predpokladaná hodnota: Min: Max:
Stav:
ID / číslo:
Prehľad
EA / zákazky / zákazky s EA
ID Názov Stav Akcia
5884620421 Rekonštrukcia a modernizácia 8 ks výťahov Ukončený príjem ponúk
5799134625 Rekonštrukcia balkónov domova Ukončený príjem ponúk
8797430726 Nákup osobného motorového vozidla Ukončený príjem ponúk
9733729469 Rekonštrukcia elektroinštalácie Ukončený príjem ponúk
6193854897 Servis služobných motorových vozidiel ÚPSVaR Ukončený príjem ponúk
2939953589 Servisné služby na produkty QES Signer Ukončený príjem ponúk
5901064085 Výmena strešnej krytiny na budove CDR Martin - 2. etapa Ukončený príjem ponúk
9364390596 Rekonštrukcia prístupovej cesty a nádvoria pred kmeňovou budovou CDR Ukončený príjem ponúk
5587243866 Výstavba 2 nových tried ZŠ v obci Malá Ida Ukončený príjem ponúk
8344586985 Oprava travertínových schodísk v CDR Zlatovce Ukončený príjem ponúk
7864971230 CDR Necpaly - Vybudovanie kanalizačnej prípojky k budove CDR Necpaly Ukončený príjem ponúk
6471927566 Chemické čistenie ohrievačov vody Ukončený príjem ponúk
4981578928 Xerografický papier z FEÚ pre vybrané organizácie rezortu MPSVR SR (predbežné ponuky) Ukončený príjem ponúk
5087307151 OPRAVA KANALIZÁCIE V AREÁLI CDR ZLATOVCE Ukončený príjem ponúk
5261817746 Rekonštrukcia elektroinštalácie budovy CDR Myjava Ukončený príjem ponúk

Späť
Copyright © 2021 KDV. All rights reserved
HOTLINE +420775404045 - PODPORA PRE ZALOŽENIE ZÁKAZKY; +420775404046 - PODPORA PREBIEHAJÚCICH ZÁKAZIEK
šipka nahoru