certifikovaný elektronický nástroj EVOSERVIS

Logo systému
Filtrovanie
EA / zákazky / zákazky s EA
Termín začatia: Od: Do:
Predpokladaná hodnota: Min: Max:
Stav:
ID / číslo:
Prehľad
EA / zákazky / zákazky s EA
ID Názov Stav Akcia
6131888721 Hygienická maľovka na samostatnej skupine Domček Ukončený príjem ponúk
9383075227 Rekonštrukcia a dobudovanie základnej technickej infraštruktúry v meste Spišské Vlachy Ukončený príjem ponúk
2122007994 Hygienická maľovka na skupine MD Ukončený príjem ponúk
3156480123 Náku nového 9-miestneho osobného motorového vozidla Ukončený príjem ponúk
0501246415 Materská škola Markovce - novostavba Ukončený príjem ponúk
2431049328 Zabezpečenie služieb spojených s realizáciou vzdelávacích aktivít národného projektu – Liptovský Mikuláš: NP TSP II Ukončený príjem ponúk
2384230629 Zabezpečenie služieb spojených s realizáciou vzdelávacích aktivít národného projektu – Trnava: NP TSP II Ukončený príjem ponúk
2971645803 Zabezpečenie služieb spojených s realizáciou vzdelávacích aktivít národného projektu NP TSPII, Levice Ukončený príjem ponúk
2816337961 Zabezpečenie služieb spojených s realizáciou vzdelávacích aktivít národného projektu – Poprad: NP TSP II Ukončený príjem ponúk
3929612436 Zabezpečenie služieb spojených s realizáciou vzdelávacích aktivít národného projektu – Zvolen: NP TSP II Ukončený príjem ponúk
0420180577 Nákup 5-miestne nové osobné motorové vozidlo Ukončený príjem ponúk
8755740807 Výstavba chodníkov a miestnych komunikácií v obci Rankovce Ukončený príjem ponúk
6166772637 Nákup nového 9 - miestneho osobného motorového vozidla Ukončený príjem ponúk
1771728727 7-miestne motorové vozidlo na prepravu osôb Ukončený príjem ponúk
7123001152 5-miestne motorové vozidlo na prepravu osôb (MV2) Ukončený príjem ponúk

Späť
Copyright © 2023 KDV. All rights reserved
HOTLINE +420775404045 - PODPORA PRE ZALOŽENIE ZÁKAZKY; +420775404046 - PODPORA PREBIEHAJÚCICH ZÁKAZIEK
šipka nahoru