certifikovaný elektronický nástroj EVOSERVIS

Logo systému
Filtrovanie
EA / zákazky / zákazky s EA
Termín začatia: Od: Do:
Predpokladaná hodnota: Min: Max:
Stav:
ID / číslo:
Prehľad
EA / zákazky / zákazky s EA
ID Názov Stav Akcia
9616892221 Zvýšenie konkurencieschopnosti spoločnosti NANOTEC s.r.o. (predbežné ponuky) Ukončený príjem ponúk
7602738249 Združená dodávka zemného plynu pre rezort MPSVR SR (predbežné ponuky) Ukončený príjem ponúk
3825306636 Budovanie prvkov zelenej infraštruktúry v obci Čakajovce. Ukončený príjem ponúk
1683427230 Prístavba a stavebné úpravy materskej školy v obci Bobrovec. Ukončený príjem ponúk
2735064560 Stavebné úpravy existujúcich rozvodov tepla a zmena média z parného na horúcovodné. Potrubné rozvody a rozšírenie CVS v areáli ŽT, a.s. Ukončený príjem ponúk
6853709886 Komplexné zabezpečenie riešenia odpadového hospodárstva v katastrálnom území mesta Vrútky pre obdobie 2019 - 2022. Ukončený príjem ponúk
1615800950 Budovanie prvkov zelenej infraštruktúry v obci Slovenská Ľupča. Ukončený príjem ponúk
2031124481 Testovací zakázka ORANGE admin[ZS] 2018 FIN 04 Ukončený príjem ponúk
7570956088 Testovací zakázka ORANGE admin[ZS] 2018 FIN 02 Ukončený príjem ponúk
8065109411 Podpora začatia podnikania spoločnosti TANAS TRADE s.r.o., časť 2. (predbežné ponuky) Ukončený príjem ponúk
4180965144 Rekonštrukcia a výstavba miestnych komunikácií a chodníkov v obci Pavlovce nad Uhom (predbežné ponuky) Ukončený príjem ponúk
9471234530 Kanalizácia - Kálnica Ukončený príjem ponúk
3287893016 KOMPLEXNÁ OBNOVA A STAVEBNÉ ÚPRAVY DOMU NA UL. PREDMESTSKÁ Č. 1610 V ŽILINE (predbežné ponuky) Ukončený príjem ponúk
9601836907 Oprava multifunkčného ihriska na Kuchajde. Ukončený príjem ponúk
6675435807 Náter strechy Ukončený príjem ponúk

Späť
Copyright © 2019 KDV. All rights reserved
HOTLINE +420775404045 - PODPORA PRE ZALOŽENIE ZÁKAZKY; +420775404046 - PODPORA PREBIEHAJÚCICH ZÁKAZIEK
šipka nahoru