certifikovaný elektronický nástroj EVOSERVIS

Logo systému
Filtrovanie
EA / zákazky / zákazky s EA
Termín začatia: Od: Do:
Predpokladaná hodnota: Min: Max:
Stav:
ID / číslo:
Prehľad
EA / zákazky / zákazky s EA
ID Názov Stav Akcia
3269369825 ovocie, zelenina Ukončený príjem ponúk
9521186063 Nové chladiace zariadenie do existujúceho systém chladenia budovy Ukončený príjem ponúk
4477694267 Zdvíhacia plošina pre prácu vo výške s možnosťou bočného presahu Ukončený príjem ponúk
5960041605 Technológia MINI PIVOVARU Ukončený príjem ponúk
6503981612 Rekonštrukcia balkónov domova Ukončený príjem ponúk
5958770951 CDR Holíč - Rekonštrukcia elektroinštalácie v kmeňovej budove CDR Holíč Ukončený príjem ponúk
0172402141 Dodanie vozidla na zber BRKO Ukončený príjem ponúk
6392275705 Chlieb a pekárenské výrobky Ukončený príjem ponúk
6512029785 Osobné pracovné odevy, obuv a ochranné pomôcky pre strediská EKO –podniku VPS Ukončený príjem ponúk
5490300618 Revitalizácia športovísk gymnázia Pavla Horova Ukončený príjem ponúk
5326912351 CDR Necpaly - Sanácia čističky odpadových vôd pri budove CDR Necpaly Ukončený príjem ponúk
1266724984 Rekonštrukcia verejných priestranstiev –ulica Pod Kalváriou. (predbežné ponuky) Ukončený príjem ponúk
4282580148 Obnova mestských kúpeľov – plavárne – 1. etapa. (predbežné ponuky) Ukončený príjem ponúk
5508925169 Telocvičňa pri ZŠ v Habovke Ukončený príjem ponúk
3819060539 Výmena podlahovej krytiny v kmeňovej budove CDR Holíč Ukončený príjem ponúk

Späť
Copyright © 2021 KDV. All rights reserved
HOTLINE +420775404045 - PODPORA PRE ZALOŽENIE ZÁKAZKY; +420775404046 - PODPORA PREBIEHAJÚCICH ZÁKAZIEK
šipka nahoru