certifikovaný elektronický nástroj EVOSERVIS

Logo systému
Filtrovanie
EA / zákazky / zákazky s EA
Termín začatia: Od: Do:
Predpokladaná hodnota: Min: Max:
Stav:
ID / číslo:
Prehľad
EA / zákazky / zákazky s EA
ID Názov Stav Akcia
5419737803 Obnova budovy obecného úradu a kultúrneho domu v Čakanovciach Ukončený príjem ponúk
5627716360 Čistiace, hygienické a dezinfekčné prípravky pre EKO – podnik VPS Ukončený príjem ponúk
5767887155 Komunitné centrum v obci Slovinky Ukončený príjem ponúk
4533461807 Náhradné diely pre motorové vozidlá EKO – podniku VPS Ukončený príjem ponúk
6894636736 ovocie, zelenina pre rok 2019 Ukončený príjem ponúk
6368622002 Stavebné práce pre projekt Detský domov Ružomberok Ukončený príjem ponúk
3501683631 Výmena elekroinštalácie v byte + vyspravenie omietok a vymaľovanie Ukončený príjem ponúk
4966510813 Výstavba bytového domu 16.b.j. v obci Čierne Kľačany Ukončený príjem ponúk
1654612179 Dodávka elektrickej energie. (predbežné ponuky) Ukončený príjem ponúk
6532403905 Požiarna zbrojnica I. etapa - Lipovec Ukončený príjem ponúk
8294499753 Zníženie energetickej náročnosti MŠ Dostojevského Bytča Ukončený príjem ponúk
0687752249 Odborné prehliadky a odborné skúšky elektrických zariadení, elektrickej inštalácie, bleskozvodov, elektrických spotrebičov a pracovných strojov pre EKO – podnik VPS Ukončený príjem ponúk
1379186087 Bezhotovostný nákup pohonných hmôt Ukončený príjem ponúk
6629869313 Serverová infraštruktúra (predbežné ponuky) Ukončený príjem ponúk
3751312741 Doplnenie HW infraštruktúry. Ukončený príjem ponúk

Späť
Copyright © 2019 KDV. All rights reserved
HOTLINE +420775404045 - PODPORA PRE ZALOŽENIE ZÁKAZKY; +420775404046 - PODPORA PREBIEHAJÚCICH ZÁKAZIEK
šipka nahoru