certifikovaný elektronický nástroj EVOSERVIS

Logo systému
Filtrovanie
EA / zákazky / zákazky s EA
Termín začatia: Od: Do:
Predpokladaná hodnota: Min: Max:
Stav:
ID / číslo:
Prehľad
EA / zákazky / zákazky s EA
ID Názov Stav Akcia
6575451404 Rekonštrukcia budovy obecnej zvonice a jej okolia - LYSICA Ukončený príjem ponúk
7552144695 Stavebné práce pre projekt Detský domov Holíč Ukončený príjem ponúk
4725103951 Stavebné práce pre projekt Detský domov Veľké Kapušany Ukončený príjem ponúk
1516599468 Stavebné práce pre projekt Detský domov Prievidza – Opatovce nad Nitrou Ukončený príjem ponúk
7862904635 Poskytovanie služieb vyššej podpory pre vybrané IS. (predbežné ponuky) Ukončený príjem ponúk
4769453979 Oprava plochej strechy administratívnej budovy s.č. 1679 Ukončený príjem ponúk
0841457275 Nákup 2 kusov nových osobných motorových vozidiel Ukončený príjem ponúk
2499616290 ovocie, zelenina pre rok 2020 Ukončený príjem ponúk
0738577577 Energetické zhodnotenie odpadu a zneškodňovanie odpadu skládkovaním pre Eko-podnik VPS Ukončený príjem ponúk
3872369090 chlieb a pekárenské výrobky Ukončený príjem ponúk
3982955338 Poskytnutie služby Call centra – mimoriadna situácia Ukončený príjem ponúk
9027233654 DODANIE ENERGIÍ Ukončený príjem ponúk
2296328265 Montovaná oceľová hala – zberný dvor Ukončený príjem ponúk
1952227097 Materská škola Nepoškvrneného srdca Panny Márie - stavebné práce Ukončený príjem ponúk
2073167739 Projekčné a inžinierske služby k dielu: Modernizácia a obnova výškových budov blok B VM Ľ. Štúra Mlyny UK BA Ukončený príjem ponúk

Späť
Copyright © 2020 KDV. All rights reserved
HOTLINE +420775404045 - PODPORA PRE ZALOŽENIE ZÁKAZKY; +420775404046 - PODPORA PREBIEHAJÚCICH ZÁKAZIEK
šipka nahoru