certifikovaný elektronický nástroj EVOSERVIS

Logo systému
Filtrovanie
EA / zákazky / zákazky s EA
Termín začatia: Od: Do:
Predpokladaná hodnota: Min: Max:
Stav:
ID / číslo:
Prehľad
EA / zákazky / zákazky s EA
ID Názov Stav Akcia
1654817680 Rekonštrukcia polytechnickej a biologickej učebne v ZŠ s MŠ Svätý Kríž Ukončený príjem ponúk
5654801730 Modernizácia vybavenia odborných učební v ZŠ Dolinský potok Ukončený príjem ponúk
7724727182 Mäso a mäsové výrobky Ukončený príjem ponúk
2420375840 Bytový dom Plavisko - I. ETAPA (predbežné ponuky) Ukončený príjem ponúk
0861033080 Zníženie energetickej náročnosti MŠ Sedliacka Dubová Ukončený príjem ponúk
8788437703 16 b. j. nájomné byty + technická vybavenosť Košická Polianka Ukončený príjem ponúk
0796922864 mlieko, mliečne výrobky Ukončený príjem ponúk
4780944655 Nákup reklamných predmetov Ukončený príjem ponúk
8757094093 Vybudovanie oplotenia areálu CDR Istebné Ukončený príjem ponúk
6292980927 Skúter pre EKO - podnik verejnoprospešných služieb Ukončený príjem ponúk
6618303884 Poskytnutie služieb lokálneho televízneho vysielania. Ukončený príjem ponúk
1090179122 Zariadenie a vybavenie projektu- Dopravné prostriedky: traktor s vlečkou/ Vybudovanie zberného dvora a likvidácia čiernej skládky v obci Košická Polianka Ukončený príjem ponúk
8816108582 Stavebné úpravy existujúcich rozvodov tepla a zmena média z parného na horúcovodné - druhá časť –pokračovanie V2 Mesto. Ukončený príjem ponúk
3567035594 Projekčné a inžinierske služby k dielu: Modernizácia a obnova výškových budov - Blok B VM Ľ. Štúra Mlyny UK BA Ukončený príjem ponúk
7064282987 Telocvičňa pri ZŠ Veľký Folkmar Ukončený príjem ponúk

Späť
Copyright © 2020 KDV. All rights reserved
HOTLINE +420775404045 - PODPORA PRE ZALOŽENIE ZÁKAZKY; +420775404046 - PODPORA PREBIEHAJÚCICH ZÁKAZIEK
šipka nahoru