certifikovaný elektronický nástroj EVOSERVIS

Logo systému
Filtrovanie
EA / zákazky / zákazky s EA
Termín začatia: Od: Do:
Predpokladaná hodnota: Min: Max:
Stav:
ID / číslo:
Prehľad
EA / zákazky / zákazky s EA
ID Názov Stav Akcia
0078880302 Výmena oplotenia areálu CDR Hriňová Ukončený príjem ponúk
5209643119 Rekonštrukcia rozvodov ústredného kúrenia s osadením vykurovacích telies v budove CDR Komárno Ukončený príjem ponúk
1623208550 Kochanovce - Nájomné bytové domy-2x6 BJ (predbežné ponuky) Ukončený príjem ponúk
1318585844 Smilno – Nájomný bytový dom 8BJ (predbežné ponuky) Ukončený príjem ponúk
7058447115 „Implementácia SOC (centrum pre riadenie, prevádzku a monitoring kybernetickej bezpečnosti) rezortu MPSVR SR“ Ukončený príjem žiadostí o účasť
9032752644 Oprava hygienických zariadení v rodinnom dome s.č. 1683 Ukončený príjem ponúk
0689144739 Malá hokejová hala, ul. Komenského, Lipany Ukončený príjem ponúk
6723778778 Futbalový areál OŠK Chorvátsky Grob, objektová skladba SO 01 01 až SO 01 04 (predbežné ponuky) Ukončený príjem ponúk
6738826222 Stavebné práce „Rekonštrukcia elektroinštalácie v budove školy Ukončený príjem ponúk
0128689054 Kysucká galéria v Oščadnici - stavebné úpravy budovy - fasáda a kanalizačná prípojka Ukončený príjem ponúk
3376471381 Rekonštrukcia miestnych komunikácii v obci Oščadnica 2021 (predbežné ponuky) Ukončený príjem ponúk
4692898532 Gelnica – Dobudovanie a rekonštrukcia technickej infraštruktúry Ukončený príjem ponúk
3681521434 Osobné motorové vozidlo Ukončený príjem ponúk
2390607781 Rozšírenie kapacity materskej školy v obci Kamenná Poruba Ukončený príjem ponúk
0422670897 Kontajnery, nádoby na zber biologicky rozložiteľného odpadu Ukončený príjem ponúk

Späť
Copyright © 2021 KDV. All rights reserved
HOTLINE +420775404045 - PODPORA PRE ZALOŽENIE ZÁKAZKY; +420775404046 - PODPORA PREBIEHAJÚCICH ZÁKAZIEK
šipka nahoru