certifikovaný elektronický nástroj EVOSERVIS

Logo systému
Filtrovanie
EA / zákazky / zákazky s EA
Termín začatia: Od: Do:
Predpokladaná hodnota: Min: Max:
Stav:
ID / číslo:
Prehľad
EA / zákazky / zákazky s EA
ID Názov Stav Akcia
5945550538 „Trnovo, Trebostovo, Turčiansky Peter – kanalizácia, aktivita 2 - Trebostovo“ Ukončený príjem ponúk
7551552918 Odborné prehliadky a odborné skúšky elektrických zariadení, elektrickej inštalácie, bleskozvodov, elektrických spotrebicov a pracovných strojov pre EKO – podnik VPS Ukončený príjem ponúk
2566161174 Multifunkčná hala – športová hala Červeník (predbežné ponuky) Ukončený príjem ponúk
3723269840 „Produkcia videospotov pre operačný program Ľudské zdroje“ Ukončený príjem ponúk
9920039121 Výroba televízneho spotu a rozhlasového spotu v rámci národného projektu „Prognózy vývoja na trhu práce v SR II“ Ukončený príjem ponúk
1422984013 Zabezpečenie a dodanie teplého jedla (predbežné ponuky) Ukončený príjem ponúk
0753192291 Telocvičňa pri ZŠ Veľký Folkmar Ukončený príjem ponúk
8295418154 Upratovacie služby pre Univerzitu Komenského v Bratislave Ukončený príjem ponúk
4621287779 Oprava fasády v kmeňovej budove Centra pre deti a rodiny Valaská Ukončený príjem ponúk
4812975996 Poskytovanie mobilných telekomunikačných služieb Ukončený príjem ponúk
1697660433 Rekonštrukcia telocvične Základnej školy Hany Zelinovej vo Vrútkach. Ukončený príjem ponúk
1627571163 Centrum integrovanej zdravotnej starostlivosti Liptovská Teplá (predbežné ponuky) Ukončený príjem ponúk
9280826156 Obstaranie zariadenia pre vybudovanie polytechnickej učebne, učebne fyziky a školskej knižnice pre ďalší rozvoj kľúčových kompetencií žiakov Spojenej školy Svätej Rodiny – základná škola, Gercenova 10, 851 01 Bratislava Ukončený príjem ponúk
3719441886 Spevnenie časti základov rodinného domu (predbežné ponuky) Ukončený príjem ponúk
0023935660 Optimalizácia procesov Národného inšpektorátu práce Ukončený príjem ponúk

Späť
Copyright © 2019 KDV. All rights reserved
HOTLINE +420775404045 - PODPORA PRE ZALOŽENIE ZÁKAZKY; +420775404046 - PODPORA PREBIEHAJÚCICH ZÁKAZIEK
šipka nahoru