certifikovaný elektronický nástroj EVOSERVIS

Logo systému
Filtrovanie
EA / zákazky / zákazky s EA
Termín začatia: Od: Do:
Predpokladaná hodnota: Min: Max:
Stav:
ID / číslo:
Prehľad
EA / zákazky / zákazky s EA
ID Názov Stav Akcia
5958770951 CDR Holíč - Rekonštrukcia elektroinštalácie v kmeňovej budove CDR Holíč Ukončený príjem ponúk
0172402141 Dodanie vozidla na zber BRKO Ukončený príjem ponúk
6392275705 Chlieb a pekárenské výrobky Ukončený príjem ponúk
6512029785 Osobné pracovné odevy, obuv a ochranné pomôcky pre strediská EKO –podniku VPS Ukončený príjem ponúk
5490300618 Revitalizácia športovísk gymnázia Pavla Horova Ukončený príjem ponúk
5326912351 CDR Necpaly - Sanácia čističky odpadových vôd pri budove CDR Necpaly Ukončený príjem ponúk
1266724984 Rekonštrukcia verejných priestranstiev –ulica Pod Kalváriou. (predbežné ponuky) Ukončený príjem ponúk
4282580148 Obnova mestských kúpeľov – plavárne – 1. etapa. (predbežné ponuky) Ukončený príjem ponúk
5508925169 Telocvičňa pri ZŠ v Habovke Ukončený príjem ponúk
3819060539 Výmena podlahovej krytiny v kmeňovej budove CDR Holíč Ukončený príjem ponúk
6633971156 Digitalizácia dokumentácie stavby objektu tržnice a vyhotovenie projektovej dokumentácie modernizácie interiéru tržnice Ukončený príjem ponúk
1679769945 Oprava podláh v rodinnom dome s.č. 1683 Ukončený príjem ponúk
9882759046 Zlepšenie technickej vybavenosti pre MRK v obci Bystrany Ukončený príjem ponúk
9444173374 Rozšírenie kapacít ZŠ Javorová alej, novostavba telocvične (predbežné ponuky) Ukončený príjem ponúk
4382336842 Modernizácia rozvodov tepla spoločnosti BUKOCEL, a. s. Ukončený príjem ponúk

Späť
Copyright © 2021 KDV. All rights reserved
HOTLINE +420775404045 - PODPORA PRE ZALOŽENIE ZÁKAZKY; +420775404046 - PODPORA PREBIEHAJÚCICH ZÁKAZIEK
šipka nahoru