certifikovaný elektronický nástroj EVOSERVIS

Logo systému
Filtrovanie
EA / zákazky / zákazky s EA
Termín začatia: Od: Do:
Predpokladaná hodnota: Min: Max:
Stav:
ID / číslo:
Prehľad
EA / zákazky / zákazky s EA
ID Názov Stav Akcia
5736125330 Informačný systém pre podporu študijnej agendy Univerzity Komenského v Bratislave Prebieha príjem ponúk
0587661382 Bytový dom Cerová (predbežné ponuky) Ukončený príjem ponúk
8288045427 Prestavba objektu internátu súp. č. 337 na bytový dom, Stará Turá (predbežné ponuky) Ukončený príjem ponúk
9123602714 Oprava podláh v rodinnom dome 1681 Ukončený príjem ponúk
0489790881 Oprava strešnej konštrukcie na budove kotolne v areáli CDR Ukončený príjem ponúk
2388847195 „Výmena strešnej krytiny na juhovýchodnej časti strechy CDR Martin“ Ukončený príjem ponúk
1267909351 Prestavba objektu Domu špecialistov súp.č. 373 na bytový dom, Stará Turá (predbežné ponuky) Ukončený príjem ponúk
6374071496 Sanácia nelegálnych skládok v obci Veľké Dvorníky Ukončený príjem ponúk
0308938538 Predajňa stavebnín a železiarských potrieb (predbežné ponuky) Ukončený príjem ponúk
1771062933 Prestavba objektu na Bytový dom s.č. 6339 v objekte bývalej kuchyne areálu kasární na ulici Bzinská v Novom Meste nad Váhom (predbežné ponuky) Ukončený príjem ponúk
0704811415 Dodávka a inštalácia zariadení divadelnej techniky, ozvučenia a osvetlenia hľadiska a javiska Ukončený príjem ponúk
5442745797 Stavebné úpravy existujúcich rozvodov tepla a zmena média z parného na horúcovodné - druhá časť-pokračovanie V3 Solinky. Ukončený príjem ponúk
0197474197 Tlačiarenské služby Ukončený príjem ponúk
8154681269 Nákup 2 kusov malotraktorov s príslušenstvom určených na údržbu chodníkov pre EKO - podnik verejnoprospešných služieb Ukončený príjem ponúk
8690470815 Vybudovanie funkčnej vŕtanej studne na zabezpečenie zavlažovania parku Gaštanica Ukončený príjem ponúk

Späť
Copyright © 2020 KDV. All rights reserved
HOTLINE +420775404045 - PODPORA PRE ZALOŽENIE ZÁKAZKY; +420775404046 - PODPORA PREBIEHAJÚCICH ZÁKAZIEK
šipka nahoru