certifikovaný elektronický nástroj EVOSERVIS

Logo systému
Filtrovanie
EA / zákazky / zákazky s EA
Termín začatia: Od: Do:
Predpokladaná hodnota: Min: Max:
Stav:
ID / číslo:
Prehľad
EA / zákazky / zákazky s EA
ID Názov Stav Akcia
4052726598 Stavebné práce pre projekt Detský domov Veľké Kapušany Prebieha príjem ponúk
3566334214 Služby v oblasti nakladania s komunálnym odpadom v meste Medzev Ukončený príjem ponúk
2956514852 Nákup nového osobného motorového vozidla Ukončený príjem ponúk
5568011929 Rekonštrukcia dvora na Pivovarskej ulici č. 25 vo Vidinej Ukončený príjem ponúk
4713674411 Výmena okien na budove Centra pre deti a rodiny v Necpaloch Ukončený príjem ponúk
1842233948 Jazykové kurzy pre zamestnancov MPSVR SR plniacich úlohy pre OP ĽZ (Technická pomoc OP ĽZ pre MPSVR SR 2019 – 2023) Ukončený príjem ponúk
7138823894 2.2 Cielená medzinárodná burza práce- „Rakúsko – Nemecko - Holandský Deň 2019 Ukončený príjem ponúk
6966065522 Výmena okien a dverí Ukončený príjem ponúk
5945550538 „Trnovo, Trebostovo, Turčiansky Peter – kanalizácia, aktivita 2 - Trebostovo“ Ukončený príjem ponúk
7551552918 Odborné prehliadky a odborné skúšky elektrických zariadení, elektrickej inštalácie, bleskozvodov, elektrických spotrebicov a pracovných strojov pre EKO – podnik VPS Ukončený príjem ponúk
2566161174 Multifunkčná hala – športová hala Červeník (predbežné ponuky) Ukončený príjem ponúk
3723269840 „Produkcia videospotov pre operačný program Ľudské zdroje“ Ukončený príjem ponúk
9920039121 Výroba televízneho spotu a rozhlasového spotu v rámci národného projektu „Prognózy vývoja na trhu práce v SR II“ Ukončený príjem ponúk
1422984013 Zabezpečenie a dodanie teplého jedla (predbežné ponuky) Ukončený príjem ponúk
0753192291 Telocvičňa pri ZŠ Veľký Folkmar Ukončený príjem ponúk

Späť
Copyright © 2019 KDV. All rights reserved
HOTLINE +420775404045 - PODPORA PRE ZALOŽENIE ZÁKAZKY; +420775404046 - PODPORA PREBIEHAJÚCICH ZÁKAZIEK
šipka nahoru