certifikovaný elektronický nástroj EVOSERVIS

Logo systému
Filtrovanie
EA / zákazky / zákazky s EA
Termín začatia: Od: Do:
Predpokladaná hodnota: Min: Max:
Stav:
ID / číslo:
Prehľad
EA / zákazky / zákazky s EA
ID Názov Stav Akcia
9915719395 Nákup 9-miestného osobného motorového vozidla Ukončený príjem ponúk
3797617731 Organizovanie kongresov, seminárov a podujatí - Banská Bystrica Ukončený príjem ponúk
6721520661 Realizácia 5 online diskusných relácií + následné spracovanie a zverejnenie 5 PR článkov zverejnených v online médiu a printovom médiu dodávateľa Ukončený príjem ponúk
0722409905 Výstavba zberného dvora v meste Strážske Ukončený príjem ponúk
9708893951 Nákup 7-miestneho osobného motorového vozidla Ukončený príjem ponúk
8055205512 Nákup 5-miestneho osobného motorového vozidla Ukončený príjem ponúk
6753217075 Oprava kúpeľne 2.SUS v kmeňovej budove Ukončený príjem ponúk
3241677680 Oprava mreží na anglických dvorcoch okolo objektu ÚPSVaR Košice, Staničné námestie 9, Košice Ukončený príjem ponúk
9661675728 Výkon funkcie technika BOZP a PO Ukončený príjem ponúk
8758303793 Nákup kancelárskych potrieb formou katalógu Ukončený príjem ponúk
1816616817 Organizovanie kongresov, seminárov a podujatí v Bardejove Ukončený príjem ponúk
0993957840 Nákup nového 5-miestneho motorového vozidla Ukončený príjem ponúk
5453472537 Oprava vykurovania v budove CDR Tŕnie v Železnej Breznici Ukončený príjem ponúk
7213559430 Sanácia nosných stĺpov vo vstupnej časti budovy ÚPSVR Dolný Kubín Ukončený príjem ponúk
0665746331 Nákup 5 miestneho úžitkového vozidla pre RABČAN SP Ukončený príjem ponúk

Späť
Copyright © 2022 KDV. All rights reserved
HOTLINE +420775404045 - PODPORA PRE ZALOŽENIE ZÁKAZKY; +420775404046 - PODPORA PREBIEHAJÚCICH ZÁKAZIEK
šipka nahoru