certifikovaný elektronický nástroj EVOSERVIS

Logo systému
Filtrovanie
EA / zákazky / zákazky s EA
Termín začatia: Od: Do:
Predpokladaná hodnota: Min: Max:
Stav:
ID / číslo:
Prehľad
EA / zákazky / zákazky s EA
ID Názov Stav Akcia
5195403988 Modernizácia vozového parku Ukončený príjem ponúk
6269560186 Odstránenie balkóna a zateplenie dotknutej časti fasády rodinného domu Ukončený príjem ponúk
8448008615 Zneškodňovanie odpadu skládkovaním Ukončený príjem ponúk
5916808191 Nákup 3D bio-tlačiarne na tlač ľudských buniek a tkanív Ukončený príjem ponúk
4972267723 Stavebný dozor na ČOV Senec (predbežné ponuky) Ukončený príjem ponúk
9783170884 Rekonštrukcia vykurovania v RD CDR Medzilaborce Ukončený príjem ponúk
5535741695 Marketingové predmety - 2020 Ukončený príjem ponúk
5395445991 Rekonštrukcia priestorov CDR Medzilaborce Ukončený príjem ponúk
9544193879 Sanácia lodžií na VB - bloky A a B Ukončený príjem ponúk
1434269947 Odstránenie balkóna a zateplenie dotknutej časti fasády rodinného domu Ukončený príjem ponúk
3738300516 Banská Štiavnica – úprava verejných priestranstiev Ul. Palárikova, časti A, B, C (03). (predbežné ponuky) Ukončený príjem ponúk
4871513415 „CDR Martin - Nákup motorového vozidla“ Ukončený príjem ponúk
2520043221 Oprava vnútroareálového osvetlenia v CDR Zlatovce Ukončený príjem ponúk
6575451404 Rekonštrukcia budovy obecnej zvonice a jej okolia - LYSICA Ukončený príjem ponúk
7552144695 Stavebné práce pre projekt Detský domov Holíč Ukončený príjem ponúk

Späť
Copyright © 2020 KDV. All rights reserved
HOTLINE +420775404045 - PODPORA PRE ZALOŽENIE ZÁKAZKY; +420775404046 - PODPORA PREBIEHAJÚCICH ZÁKAZIEK
šipka nahoru