certifikovaný elektronický nástroj EVOSERVIS

Logo systému
Filtrovanie
EA / zákazky / zákazky s EA
Termín začatia: Od: Do:
Predpokladaná hodnota: Min: Max:
Stav:
ID / číslo:
Prehľad
EA / zákazky / zákazky s EA
ID Názov Stav Akcia
3328906442 Papierové vrecká s lopatkou pre zber psích exkrementov Ukončený príjem ponúk
6269540204 Mediácia ako odborná metóda na uľahčenie riešenia konfliktných situácií v rodinách, pre ktoré sa vykonávajú opatrenia sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately. Ukončený príjem ponúk
5428889417 Výstavba komunitného centra v obci Buzica Ukončený príjem ponúk
2107482263 Bytový dom, Cesta do tehelne (predbežné ponuky) Ukončený príjem ponúk
1769455121 Komplexná správa objektov MPSVR a ÚPSVR (predbežné ponuky) Ukončený príjem ponúk
5404916675 Nákup IKT zariadení Ukončený príjem ponúk
3905468937 Modernizácia a rekonštrukcia centrálnych jadier Átriových domkov - bloky C, E, M Ukončený príjem ponúk
5385882291 Xerografický papier z FEÚ pre vybrané organizácie rezortu MPSVR SR (predbežné ponuky) Ukončený príjem ponúk
0933510381 Oprava hygienických zariadení v RD s.č. 1682 Ukončený príjem ponúk
7211894150 Pozáručný servis zariadení výpočtovej a kancelárskej techniky Ukončený príjem ponúk
2714484329 Personálny autorizačný systém Ukončený príjem ponúk
0912645915 ZŠ Malá Lehota – strecha - havária Ukončený príjem ponúk
0621249815 Modernizácia vybavenia odborných učební v ZŠ Clementisova Ukončený príjem ponúk
1954936590 Stavebné práce pre projekt Detský domov Holíč Ukončený príjem ponúk
5711781424 Považský Chlmec – stoková sieť– II. Etapa. Ukončený príjem ponúk

Späť
Copyright © 2020 KDV. All rights reserved
HOTLINE +420775404045 - PODPORA PRE ZALOŽENIE ZÁKAZKY; +420775404046 - PODPORA PREBIEHAJÚCICH ZÁKAZIEK
šipka nahoru