certifikovaný elektronický nástroj EVOSERVIS

Logo systému
Filtrovanie
EA / zákazky / zákazky s EA
Termín začatia: Od: Do:
Predpokladaná hodnota: Min: Max:
Stav:
ID / číslo:
Prehľad
EA / zákazky / zákazky s EA
ID Názov Stav Akcia
3629502910 Školská telocvičňa v obci Cífer – zázemie a nadstavba (predbežné ponuky) Ukončený príjem ponúk
8303408385 Multifunkčná hala v Hornom Srní (2). Ukončený príjem ponúk
2761798431 Rekonštrukcia elektroinštalácie a bytového jadra v byte Ukončený príjem ponúk
7180745666 7-miestne osobné motorové vozidlo Ukončený príjem ponúk
9493367704 Požiarna zbrojnica - vykurovanie Diaková Ukončený príjem ponúk
3778301202 Materiálno-technické vybavenie polytechnickej, biologickej a jazykovej učebne v ZŠ s MŠ Svätý Kríž Ukončený príjem ponúk
2499820049 Xerografický papier z FEÚ pre vybrané organizácie rezortu MPSVR SR (predbežné ponuky) Ukončený príjem ponúk
5785257392 Pranie bielizne pre rok 2020 Ukončený príjem ponúk
1954430514 7-miestne osobné motorové vozidlo Ukončený príjem ponúk
7268439144 Nákup troch osobných motorových vozidiel Ukončený príjem ponúk
2081169742 Základné potraviny Ukončený príjem ponúk
4152127755 Hlboko mrazené výrobky Ukončený príjem ponúk
7719853459 Rozšírenie a stavebné úpravy sociálnych zariadení – Kultúrny dom Sučany Ukončený príjem ponúk
7592165078 Združená dodávka elektrickej energie (predbežné ponuky) Ukončený príjem ponúk
5349130844 Odber a zhodnotenie/zneškodnenie odpadu pre Eko-podnik VPS Ukončený príjem ponúk

Späť
Copyright © 2020 KDV. All rights reserved
HOTLINE +420775404045 - PODPORA PRE ZALOŽENIE ZÁKAZKY; +420775404046 - PODPORA PREBIEHAJÚCICH ZÁKAZIEK
šipka nahoru