certifikovaný elektronický nástroj EVOSERVIS

Logo systému
Filtrovanie
EA / zákazky / zákazky s EA
Termín začatia: Od: Do:
Predpokladaná hodnota: Min: Max:
Stav:
ID / číslo:
Prehľad
EA / zákazky / zákazky s EA
ID Názov Stav Akcia
2845771731 Stavebné úpravy a prístavba CPPPaP Námestovo (predbežné ponuky) Ukončený príjem ponúk
9604923152 Zavedenie inovatívnych technológii do výrobného procesu spoločnosti MOITE s.r.o. (predbežné ponuky) Ukončený príjem ponúk
2865174212 Chlieb a pekárenské výrobky Ukončený príjem ponúk
1733175339 Výmena vzduchotechniky Auditórium UK a Sieň rektorov UK Ukončený príjem ponúk
9908302235 Revitalizácia a rozšírenie kapacity MŠ Mníchova Lehota (predbežné ponuky) Ukončený príjem ponúk
2756108934 Rekonštrukcia objektu Meander za účelom vytvorenia vhodných priestorov pre realizáciu systému rezortného vzdelávania MPSVR SR Ukončený príjem ponúk
0056364270 Nákup pohonných hmôt prostredníctvom palivových kariet Ukončený príjem ponúk
8888497035 Odber a zhodnotenie/likvidácia odpadu pre Eko - podnik VPS Ukončený príjem ponúk
5627716360 Čistiace, hygienické a dezinfekčné prípravky pre EKO – podnik VPS Ukončený príjem ponúk
5767887155 Komunitné centrum v obci Slovinky Ukončený príjem ponúk
4533461807 Náhradné diely pre motorové vozidlá EKO – podniku VPS Ukončený príjem ponúk
6894636736 ovocie, zelenina pre rok 2019 Ukončený príjem ponúk
6368622002 Stavebné práce pre projekt Detský domov Ružomberok Ukončený príjem ponúk
3501683631 Výmena elekroinštalácie v byte + vyspravenie omietok a vymaľovanie Ukončený príjem ponúk
4966510813 Výstavba bytového domu 16.b.j. v obci Čierne Kľačany Ukončený príjem ponúk

Späť
Copyright © 2019 KDV. All rights reserved
HOTLINE +420775404045 - PODPORA PRE ZALOŽENIE ZÁKAZKY; +420775404046 - PODPORA PREBIEHAJÚCICH ZÁKAZIEK
šipka nahoru