certifikovaný elektronický nástroj EVOSERVIS

Logo systému
Filtrovanie
EA / zákazky / zákazky s EA
Termín začatia: Od: Do:
Predpokladaná hodnota: Min: Max:
Stav:
ID / číslo:
Prehľad
EA / zákazky / zákazky s EA
ID Názov Stav Akcia
8116355603 Organizovanie kongresov, seminárov a podujatí - Prešov Ukončený príjem ponúk
8864690498 Nákup nového 9 miestneho motorového vozidla Ukončený príjem ponúk
0082993949 Organizovanie kongresov, seminárov a podujatí - Košice Ukončený príjem ponúk
2210043640 Skvalitnenie technického vybavenia odborných učební ZŠ Záhorská Ves Ukončený príjem ponúk
3950354862 Organizovanie kongresov, seminárov a podujatí - Žilina Ukončený príjem ponúk
8234697263 Hygienická maľba v budove CDR Skalica Ukončený príjem ponúk
4740062439 Výmena plastových okien v hospodárskej budove CDR Skalica Ukončený príjem ponúk
2725777956 Pranie bielizne pre rok 2022 Ukončený príjem ponúk
2517542573 Oprava a náter fasády na samostatnej skupine Domček Ukončený príjem ponúk
6131888721 Hygienická maľovka na samostatnej skupine Domček Ukončený príjem ponúk
9383075227 Rekonštrukcia a dobudovanie základnej technickej infraštruktúry v meste Spišské Vlachy Ukončený príjem ponúk
2122007994 Hygienická maľovka na skupine MD Ukončený príjem ponúk
3156480123 Náku nového 9-miestneho osobného motorového vozidla Ukončený príjem ponúk
0501246415 Materská škola Markovce - novostavba Ukončený príjem ponúk
2431049328 Zabezpečenie služieb spojených s realizáciou vzdelávacích aktivít národného projektu – Liptovský Mikuláš: NP TSP II Ukončený príjem ponúk

Späť
Copyright © 2022 KDV. All rights reserved
HOTLINE +420775404045 - PODPORA PRE ZALOŽENIE ZÁKAZKY; +420775404046 - PODPORA PREBIEHAJÚCICH ZÁKAZIEK
šipka nahoru