certifikovaný elektronický nástroj EVOSERVIS

Logo systému
Filtrovanie
EA / zákazky / zákazky s EA
Termín začatia: Od: Do:
Predpokladaná hodnota: Min: Max:
Stav:
ID / číslo:
Prehľad
EA / zákazky / zákazky s EA
ID Názov Stav Akcia
0065975054 Smilno – Nájomný bytový dom 8BJ (predbežné ponuky) Ukončený príjem ponúk
0767186265 Nájomný bytový dom s 22 b.j. na Ul. Svätopluková (predbežné ponuky) Ukončený príjem ponúk
7993934792 Dodanie, balenie, skladovanie a distribúcia hygienických balíčkov (predbežné ponuky) Ukončený príjem ponúk
3895466360 Nákup tonerov a valcov Ukončený príjem ponúk
7922391402 Revízie elektrických spotrebičov Ukončený príjem ponúk
2742595346 Prestavba objektu súp.č. 356 na bytový dom, Dubnica nad Váhom (predbežné ponuky) Ukončený príjem ponúk
7854751995 Mlieko, mliečné výrobky Ukončený príjem ponúk
9036051277 Kochanovce - Nájomné bytové domy-2x6 BJ (predbežné ponuky) Ukončený príjem ponúk
7378289103 Prístavba prepojovacieho kŕčka pre ZŠ a MŠ Chorvátsky Grob (predbežné ponuky) Ukončený príjem ponúk
2270826045 Komplexné zabezpečenie tovarov osobnej starostlivosti COVID-19 Ukončený príjem ponúk
6536083668 Komplexná rekonštrukcia budovy školy – výmena okien, zateplenie a ukončenie fasády Ukončený príjem ponúk
4323701290 „Tlačiarenské a grafické služby pre UK“ Ukončený príjem ponúk
7820881917 Budovanie prvkov zelenej infraštruktúry v meste Spišské Vlachy Ukončený príjem ponúk
0382096110 CDR Martin - Nákup motorového vozidla Ukončený príjem ponúk
4375141542 servis výťahu Ukončený príjem ponúk

Späť
Copyright © 2021 KDV. All rights reserved
HOTLINE +420775404045 - PODPORA PRE ZALOŽENIE ZÁKAZKY; +420775404046 - PODPORA PREBIEHAJÚCICH ZÁKAZIEK
šipka nahoru